باشگاه مشتریان وفادار کافه ناندو

عضو باشگاه مشتریان وفادار کافه ناندو شوید و با هر بار حضور، ۱۰ امتیاز هدیه دریافت کنید و سپس با امتیازات خود هدیه بگیرید!